kunst in opdracht

ook enthousiast over ria’s schilderijen & stijl
en heeft u hierbij een persoonlijke wens
waardoor ria’s kunst voor u net het verschil maakt.
dan bel of mail met ria om
uw eigen wens met haar te bespreken.

hierbij kunt u denken aan:
afmeting, kleurgebruik, ondergrond,
structuur, gelaagdheid, compositie,
vormgebruik, materiaalgebruik, ed.

n.a.v. uw contact met ria worden er
al dan niet, concrete afspraken gemaakt
t.a.v. afname, betaling en opdracht.

“buitengewoon mooi om mensen-wensen concreet te vervullen”